(-άπειρο)*(άπειρο) = -άπειρο

Πλην άπειρο επί συν άπειρο κάνει πάντα πλην άπειρο.

Κι έτσι αποδεικνύονται όλα.