“σε αγάπησα”

Αόριστος.

Δηλαδή δεν ορίζεται στην πραγματικότητα

κι έχω ξεχάσει τους φανταστικούς αριθμούς,

αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι αγαπούσες μόνο τον εαυτό σου.

Αόριστος κ άτοπο.