ες εμ ες

— ΟΛΑ ΚΑΛΑ;

— Τ ΕΝΝΟΕΙΣ;

— ΕΙΣΑΙ ΟΚ; ΜΤ ΑΠ ΤΟΣΑ Π ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΚΜ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

— ΝΑΙ, ΒΡΚ ΑΤΟΜΑ ΣΤ ΤΜΠΛΡ Π Μ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΗΚ

— ΛΑΗΚ; Σ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΝΝΟΕΙΣ;

— ΣΤ ΜΛΚΙΑ Μ

 

∞/160