δύο εφτά άχρωμα

Δεν είσαι καλά.

Αυτό λες στον εαυτό σου, ενώ παγιδεύεσαι σε μοτίβα αυτοκαταστροφικά.

Συγχρωτίζεσαι με ομοίους σου και τραβάτε μαλακία ο ένας στον άλλον

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΥΣΕΤΕ ΑΙΜΑ.

 

 

Περσινέ μου χωρισμέ,

προπέρσινη αγάπη,

φετινή μου νέμεσις,

έλα να κοιμηθούμε χωριστά για πάντα,

μόνο που,

αυτή τη φορά,

εγώ θα σκεπάζομαι κι εσύ θα κρυώνεις.